MediaWiki:Common.css

From Escola Finaly
Revision as of 12:56, 21 May 2015 by Miquel (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Note: After saving, you may have to bypass your browser's cache to see the changes.

 • Firefox / Safari: Hold Shift while clicking Reload, or press either Ctrl-F5 or Ctrl-R (⌘-R on a Mac)
 • Google Chrome: Press Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R on a Mac)
 • Internet Explorer / Edge: Hold Ctrl while clicking Refresh, or press Ctrl-F5
 • Opera: Go to Menu → Settings (Opera → Preferences on a Mac) and then to Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files.
/* CSS placed here will be applied to all skins */

/* Editeu aquest fitxer per personalitzar totes les aparences per al lloc sencer */

/* Aquest és un arxiu CSS que afecta a tots els usuaris i totes les aparences (skins)*/

/*HERE STARTS "METABOX" COLOUR-SCHEMES*/

/* Nou esquema de colors per a la Plantilla:Metacaixa que segurament usarem a la portada i altres llocs*/

/* La Metacaixa ha estat creada a la Viquipèdia catalana http://ca.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Common.js */

/* Configuració per defecte en lila
  Tons usats; 1; 7050a0 2; 9070c0 3; b090e0 4; d0b0ff 5; f0d0ff */

.mcBoto {
 background-color: #d0b0ff; /* 4 */
 border: 0.15em solid #000000;
 border-color: #f0d0ff #b090e0 #9070c0 #f0d0ff; /* 5 3 3 5 */
 border-radius-topleft: .5em;
 border-radius-topright: .5em;
 border-radius: .5em .5em 0em 0em;  /* especificació W3C funciona amb Opera, Safari i Chrome */
 -moz-border-radius: .5em .5em 0em 0em; /* funciona amb Firefox */
 cursor:pointer;
 display: inline;
 margin-right: 0.1em;
 padding: 0.2em 0.3em 0.2em 0.3em;
 position: relative;}

.mcBoto a,
.mcBoto strong {
 background: none !important;
 color:#7050a0 !important; /* 1 */
 font-size: 90%;
 font-weight: bold;
 padding: 0 !important;
 text-decoration: none !important;}

.mcBoto a:hover,
.mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline !important;}

.mcBotoSel {
 background-color: #9070c0; /* 2 */
 border: 0.15em solid #000000;
 border-color: #b090e0 #7050a0 #9070c0 #b090e0; /* 3 1 2 3 */
 border-radius: .5em .5em 0em 0em;
 -moz-border-radius: .5em .5em 0em 0em;
 cursor: default;
 display: inline;
 margin-right: 0.1em;
 padding: 0.2em 0.3em 0.2em 0.3em;
 position: relative;
 color:white;}

.mcBotoSel a {
 background: none !important;
 color:white !important;
 cursor: default;
 font-size: 90%;
 font-weight: bold;
 padding: 0 !important;
 text-decoration: none !important;}

.mcContingut {
 background-color: #ffffff;
 border: 0.2em solid #9070c0; /* 2 */
 border-color: #9070c0 #7050a0 #7050a0 #9070c0 ; /* 2 1 1 2 */
 -moz-border-radius: 0em .5em .5em 0em;
 border-radius-topright: .5em;
 border-radius-bottomright: .5em;
 padding: 1em;
 position: static; /* Si hi posem relative falla amb MSIE */}

.mcPestanya {
 background-color: #ffffff;
 border-color: #7050a0 #b090e0 #b090e0 #7050a0; /* 1 3 3 1 */ width: 100%;
}

/* Configuració del Verd 1;60b030 2;75c045 3;90d060 4;a5e085 5;c0f090 */

.mcVerd .mcBoto {
 background-color: #a5e085; /* 4 */
 border-color: #c0f090 #90d060 #75c045 #c0f090; /* 5 3 2 5 */}

.mcVerd .mcBoto a,
.mcVerd .mcBoto strong {
 color:#60b030 !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcVerd .mcBoto a:hover,
.mcVerd .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcVerd .mcBotoSel {
 background-color: #75c045; /* 2 */
 border-color: #90d060 #60b030 #75c045 #90d060; /* 3 1 2 3 */}

.mcVerd .mcContingut {
 background-color: #f5fffa;
 border-color: #75c045 #60b030 #60b030 #75c045 ; /* 2 1 1 2 */}

.mcVerd .mcPestanya {
 background-color: #f5fffa;
 border-color: #60b030 #90d060 #90d060 #60b030; /* 1 3 3 1 */}

/* Configuració del Vermell 1;CC0000 2;FF0000 3;FF8888 4;FFAAAA 5;FFCCCC */

.mcVermell .mcBoto {
 background-color: #FFAAAA; /* 4 */
 border-color: #FFCCCC #FF8888 #FF0000 #FFCCCC; /* 5 3 2 5 */}

.mcVermell .mcBoto a,
.mcVermell .mcBoto strong {
 color:#CC0000 !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcVermell .mcBoto a:hover
.mcVermell .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcVermell .mcBotoSel {
 background-color: #FF0000; /* 2 */
 border-color: #FF8888 #CC0000 #FF0000 #FF8888; /* 3 1 2 3 */}

.mcVermell .mcContingut {
 background-color: #fffafa;
 border-color: #FF0000 #CC0000 #CC0000 #FF0000; /* 2 1 1 2 */}

.mcVermell .mcPestanya {
 background-color: #fffafa;
 border-color: #CC0000 #FF0000 #FF0000 #CC0000; /* 1 3 3 1 */}

/* Configuració del Blau 1;3379de 2;5b8dd6 3;88abde 4;a7c1e6 5;c8d6e9 */

.mcBlau .mcBoto {
 background-color: #ffffff; /* 4 */
 border-color: #c8d6e9 #88abde #5b8dd6 #c8d6e9; /* 5 3 2 5 */}

.mcBlau .mcBoto a,
.mcBlau .mcBoto strong {
 color:#3379de !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcBlau .mcBoto a:hover
.mcBlau .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcBlau .mcBotoSel {
 background-color: #5b8dd6; /* 2 */
 border-color: #88abde #3379de #5b8dd6 #88abde; /* 3 1 2 3 */}

.mcBlau .mcContingut {
 background-color: #ffffff;
 border-color: #5b8dd6 #3379de #3379de #5b8dd6; /* 2 1 1 2 */}

.mcBlau .mcPestanya {
 background-color: #ffffff;
 border-color: #3379de #88abde #88abde #3379de; /* 1 3 3 1 */}


/* Configuració del Groc 1;ffd813 2;ffe147 3;ffe977 4;fff1a4 5;fef4bc */

.mcGroc .mcBoto {
 background-color: #fff1a4; /* 4 */
 border-color: #fef4bc #ffe977 #ffe147 #fef4bc; /* 5 3 2 5 */}

.mcGroc .mcBoto a,
.mcGroc .mcBoto strong {
 color:#ffd813 !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcGroc .mcBoto a:hover
.mcGroc .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcGroc .mcBotoSel {
 background-color: #ffe147; /* 2 */
 border-color: #ffe977 #ffd813 #ffe147 #ffe977; /* 3 1 2 3 */}

.mcGroc .mcContingut {
 background-color: #fffce8;
 border-color: #ffe147 #ffd813 #ffd813 #ffe147; /* 2 1 1 2 */}

.mcGroc .mcPestanya {
 background-color: #fffce8;
 border-color: #ffd813 #88abde #88abde #ffd813; /* 1 3 3 1 */}

/* Configuració del Taronja 1;ff820e 2;ff9d42 3;ffac5d 4;ffbd7f 5;ffd0a4 6;ffeedd */

.mcTaronja .mcBoto {
 background-color: #ffbd7f; /* 4 */
 border-color: #ffd0a4 #ffac5d #ff9d42 #ffd0a4; /* 5 3 2 5 */}

.mcTaronja .mcBoto a,
.mcTaronja .mcBoto strong {
 color:#ff820e !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcTaronja .mcBoto a:hover
.mcTaronja .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcTaronja .mcBotoSel {
 background-color: #ff9d42; /* 2 */
 border-color: #ffac5d #ff820e #ff9d42 #ffac5d; /* 3 1 2 3 */}

.mcTaronja .mcContingut {
 background-color: #ffeedd; /* 6 */
 border-color: #ff9d42 #ff820e #ff820e #ff9d42; /* 2 1 1 2 */}

.mcTaronja .mcPestanya {
 background-color: #ffeedd; /* 6 */
 border-color: #ff820e #ffac5d #ffac5d #ff820e; /* 1 3 3 1 */}

/* Final d'estils de la Metacaixa */

/*HERE FINISHES "METABOX" COLOUR-SCHEMES*/